Särskilt boende

Ibland kan man tro att alla boendeformer ligger under särskilda boenden och till viss del gör dom också det. Men vanligtvis pratar man här om ett vanligt äldreboende. Du kan läsa mer om regler och ansökan här särkild boendeform genom inspektionen för vård och omsorg.

Man hyr då en lägenhet inom ett boende där man har med sig sina egna möbler , av de man vill ha. Sängen är det enda som äldreboendet står för och det är för att man behöver höj och sänkbara sängar. Hit kommer man när hemtjänsten inte längre räcker till för det vårdbehov man kan tänkas ha.

Här finns det personal dygnet runt så som sjuksköterska och undersköterska. Det finns gemensamma utrymmen så som matsal och sociala. Det finns oftast även träningsrum och utrymmen där frisörer och andra kommer. De är också installerat larm i varje rum och den boende får en larmknapp. Oftast är det likt det system dom brukar ha på sjukhus. Man kan också ha behov här av dörrlarm eller larmmatta.

På visa äldreboenden finns det parlägenheter. Där har man rätt att få flytta med den partnern som är i vårdbehovet även om inte båda är det. Man ska få åldras tillsammans.

Det skiljer sig i hur stora rummen är. Ibland finns det bara ett rum ibland finns det möjlighet till 2 rum och vanligt kök. Men oftast fördelas det genom vårdbehovet.

Här ges mycket möjligheter till sociala aktiviteter. Oftast genom gudtjänst, sång, bingo och tidningsläsning i de gemensamma utrymmena.

På högtider har man det traditionella matborden som julbordet, påskbordet och midsommar sillen. Man klär julgranar, bakar ihop ibland , hissar midsommar stången och så vidare. Vilket ger en högre social trygghet än om du bor hemma själv med hemtjänst till exempel. Där man har svårare att komma iväg kanske på olik aktiviteter. Genom särskilt boende får man enklare till det sociala och man får bo ihop med människor som likt en själv behöver extra hjälp.

Man är inte heller låst till att man måste befinna sig i boendet men om man åker iväg ska man meddela personal det. Visa åker iväg på högtider till släkt o.s.v.

Eftersom man har personal dygnet runt så får alla en egen kontaktperson. Det är denna som man planerar sina veckor tillsammans med, dusch och som sköter tvätt. Även den person som har kontakt med anhöriga så att man får en personal man känner sig mer trygg med.

Boendena kan skilja sig åt från kommuner och privatägda boenden. Det är också inom särskilt boende som det finns inriktningar mot härkomst och religion.

Här innefattar också demensboende. Oftast har kommuner minst ett boende för endast dementa då det bästa för dessa vårdbrukare är att få bo med andra dementa. Man får rätt personal med rätt kompetens.

corporate-x