Socialtjänstlagen

Den lag som äldreomsorgen omfattas mest av är socialtjänstlagen, SOL.

Denna lag omfattar mer än bara äldreomsorgen men det är där förklaringen om vad kommunen har för ansvar för sina invånare och där omfattas äldreomsorgen.

Socialtjänstlagen är också en ramlag, vilket innebär att den kan formas utefter kommunens egna socialtjänst där man kan inskriva mer saker utöver det som står i den.

Det som är mest relevant för äldreomsorgen är rätten till bistånd och om äldre människor. Här får man ut om vad man har rätt till i form av stöd från sin kommun men också vad som gäller och hur du går tillväga. Du som äldre i äldreomsorgen kanske behöver ekonomiskt stöd för att kunna betala din hemtjänst till exempel eller boende.

Det är inom denna lag som är till stöd för vad kommuner måste upprätta för sina äldre invånare i form av boendeformer och en omsorg som är värdefull och fungerar så att de äldre invånare ska få ett så värdigt och välfungerande liv som möjligt.

Den har också stöd för personer som vårdar anhöriga och kan då underlätta genom att exempelvis få avlastning genom hemtjänst eller korttidsboende.

Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag så kan stödet skilja sig åt från kommuner. Vissa har en så kallad anhörigstödjare som finns till för att stödja den som vårdar en anhörig ellr som har en anhörig som behöver vårdas på hem. Bland annat genom samtal och mer information ges från denna personen.

Socialtjänstlagen omfattar mycket men är viktig inom äldreomsorgen då den reglerar kommunernas ansvar som de inte kan undgå ifrån. Är man intresserad av att läsa mer kan man göra det här, socialtjänstlag , för att få en djupare förståelse vad som gäller och vad som kommunen är skyldig att hjälpa en med. Men det är också viktigt att kolla upp vad just din kommun har för regler och insatser i sin socialtjänst.

corporate-x