Trygghetsboende

Denna form kan liknas servicehus/seniorboende men det är oftast högre åldersgräns på denna typ av boende. Du behöver inget beslut för att få bo i ett trygghetsboende utan du köper eller hyr din bostad själv.

Här finns det inte personal dygnet runt eller matservice däremot har man gemensamma ytor och det ska vara utformat i rekreation, det vill säga att miljön är avslappnande. En miljö som gör att du lätt kan vila eller återhämta dig i.

I vissa trygghetsboende har man även gemensamt kök om man vill kunna laga mat ihop. Det ökar gemenskapen hos de äldre och man får nya kontakter.

Trygghetsboendet har skapats för att förebygga den ensamhet som många äldre idag befinner sig i. Där du kan flytta till en miljö med många aktivitetsmöjligheter genom sociala utrymmen. Det skiljer sig åt från bostad till bostad och det finns både kommunala bostadsbolag och privata aktörer som hyr eller säljer trygghetsboende.

Det krävs också att det på utsatta tider på dygnet finns en form av bostadsvärd tillgänglig som kan hjälpa till med olika saker, ibland för att diskutera vad som kan förbättras för dom boende.

Vill man läsa mer om trygghetsboende och dess uppkomst kan man göra det här Boende för äldre för att få en djupare förståelse.

Vanligast vid trygghetsboende är att man utgår från 65 år vid seniorboende/servicehus är det 55 år.

Det har varit mycket kritik på olika håll i landet där det finns brist på trygghetsboende då det finns många äldre idag som behöver bryta sin ensamhet eller känner sig otrygga i sin nuvarande bostd till följd av ensamheten eller att man inte kan ta sig ut på aktiviteter.

Men det planeras för många nya trygghetsboenden och det tar tid precis som vid all bostadsplanering. Men det är nödvändigt för den äldre som inte behöver vård eller hemtjänst att få komma till dessa typer av bostäder och miljöer då du får komma till en plats som ändå är ditt hem men där du ges möjlighet att bara kunna åka till entréplan för att umgås med andra. Då behöver man inte sitta och fundera en extra gång på om man verkligen vill beställa exempelvis färdtjänst för att ta sig till en aktivitet och kanske ser det som onödigt och inte värt det medans om du har det precis utanför dörren kanske du väljer att titta på ditt tv program med andra än inne hos dig själv i ensamhet.

Det skapar livskvalité för våra äldre.

corporate-x