Biståndshandläggning

För att få insatser genom äldreomsorgen måste du kontakta en biståndshandläggare. Denna har ofta en socionomexamen och utreder flera behovsinsatser utöver äldreomsorg. Men oftast har man ett område man är handläggare inom

Det är denna som gör en utredning utifrån vilka behov vårdtagaren behöver. Det är också genom biståndshandläggaren som man vet hur stort vårdbehov patienten behöver och genom det man kan utföra en handlingsplan för vårdtagaren.

Varje gång den som nyttjar äldreomsorg behöver mer omvårdnad måste man kontakta biståndshandläggaren för en ny prövning. Detsamma gäller vid korttidsboende om man kommit från sjukhusvistelse och kanske behöver vara kvar en vecka mer än beslutat så får biståndshandläggaren besluta om det.

Hanläggaren gör sin utredning genom att ha ett möte med den som ansöker om hjälp och oftast även en anhörig. Denne är också skyldig att informera om alla insatser man kan få och hjälper med ansökan om äldreomsorgen.

Ibland kan handläggaren ha en annan uppfattning vad vårdtagaren behöver för insatser än vad den som ansöker om äldreomsorg anse och ett beslut kan alltid överklagas om man inte är nöjd.

Alla kommuner har biståndshandläggare och här kan du se vad Stockholm stad har Stöd söka stöd och hjälp för information om processen.

corporate-x