HSL och LSS

HSL är hälso och sjukvårdslagen och LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

HSL är mer förknippat till äldreomsorgen än LSS.

Men i vissa fall har en äldre som omfattas av äldreomsorgen även LSS. Om denne har ett funktionshinder som gör att man haft personlig assistans till exempel innan man fyller 65 har man rätt att fortsatt ha det.

Båda lagarna finns att läsa mer om Hälso och sjukvårdslag och Stöd och service till vissa funktionshindrade för en mer djupare kunskap.

Ibland får du en bostad inom äldreomsorgen men har personliga assistenter för den sociala biten. Som att gå ut och gå men personalen på äldreboendet sköter resterande.

HSL gäller inom äldreomsorgen därför att man även sköter sjukvård och medicinering. Enligt denna lag ska du också så långt det går utföra vården i samråd med patienten. Det är också inom denna som regler om hygienförfarande, medicinhantering regleras.

Här ska man också ha respekt för vårdtagaren och skydda integriteten. Det är viktigt hur man hanterar medicinering och man ska tänka på och vara noga att läsa förpackningar, se till att det är rätt person man ger medicin till och använda handskar vid varje arbetsuppgift.

corporate-x