Hemtjänst

Hemtjänsten bedrivs oftast av kommuner men det finns även privata aktörer här också. För att få en annan bild än vad kommunen erbjuder inom den vanliga hemtjänsten kan du läsa mer på attendo för att se vad en privat aktör erbjuder.

Den får man när man inte klarar sig fullt ut hemma längre men inte behöver eller vill flytta till ett särskilt boende. Här ser insatserna olika ut. Visa kanske bara behöver hjälp med medicinen eller städning och tvätt medans andra har ett högre omsorgsbehov så som hygien.

Här kan du också bo med din partner men båda kanske inte behöver hjälpen, då är det den man vårdar man sköter om och man ger endast insatser som inte partnern kan klara av.

Hemtjänstens insatser är många. Städning, tvätt, inhandling, medicin, måltider ect. Man har ett ställe där man kör ut maten ifrån. Ibland behöver den som har hemtjänst även hjälp vid maten och då sitter man med under tiden.

Det finns såklart också negativa aspekter med hemtjänsten, inte nödvändigtvis för vårdtagaren men för personal. Många drar sig från att jobba i visa typer av miljöer så som bostäder där vårdtagaren röker inomhus eller kanske har djur.

Men en bra insats för vårdtagaren eftersom du inte behöver förändra mycket i ditt liv mer än att du får extra hjälp med de du behöver. Det kan kännas främmande att det kommer personal man aldrig träffat innan, speciellt vid sommaren då det kommer många vikarier som inte kan rutinerna.

Vårdtagaren kan också välja att avstå hjälp men behöver då meddela det i tid annars drar man pengar för den dagens insatser d man inte hinner ta bort dom.

Hemtjänsten fördelas alltså över praktisk och vårdinsatser. I jämförelse med ett särskilt boende har personalen här ansvaret för städningen och andra praktiska så som bäddning eller inhandling. Det har diskuterats mycket om man inte ska ha olika personal till uppgifterna men då blir inte omsorgen bra. Det hade inte varit bra att vårdtagaren får olika personer i sitt hem varje dag utan man vill precis som i andra boendeformer försöka ha så få personal på varje vårdtagare som möjligt för att få samma struktur och utförande som man är van vid. Det kan bli frustrerande för vårdtagaren om ny personal kommer som gör fel. Det kan ibland handla både om ordningen på utförande till att man helt enkelt inte kan något av uppgifterna eller vet hur vårdtagaren själv vill ha det.

corporate-x