Äldreomsorg baserad på härkomst eller religion

Det finns även äldreomsorg som är baserad på vårdtagarens ursprung eller religion. Så som exempelvis Judiska hemmet Judiska hemmet som ger äldreomsorg och bevarar de judiska traditionerna och det din tro på åldrandet och döden innebär.

Det finns också avdelningar, boenden, som riktar sig till de som kanske inte talar svenska. Där är de vanligt med finska boenden där äldreomsorgen ser till att bistå patienten med finsktalande personal. Men det kan också vara andra språk och religioner som innefattar här.

Det uppkommer allt fler insatser inom denna typen av äldreomsorg då det är viktigt för den äldre att få den omsorgen som behövs. Du kan aldrig få ett så bra liv som möjligt vid ålderns sena dagar om du inte kan kommunicera med dina vårdare eller om du inte får fortsätta utöva din religion som du gjort hela ditt liv.

Oftast är de privata aktörer som har sådana här typer av boenden då kommuner inte är tvingade att ha speciella språk eller religösa traditioner inom sina insatser.

Det skapar också en trygghet at få vårdnas tillsammans med människor som har samma språk eller traditioner som du själv.

corporate-x