Guide till att välja rätt äldreboende

Det blir allt vanligare när man blir äldre, att man börjar fundera på vart man vill bo. Har man möjligheten bör man förbereda sig på vart man skulle vilja bo, precis som om man skulle skaffa eller köpa sig saker, och helt enkelt göra en grundlig research. Fast det vanligaste är att man inte har haft möjligheten till att göra detta och det blir istället de anhöriga eller vänner som väljer ett äldreboende åt en, på grund att man inte kan göra det själv. Vill man underlätta för de närmaste kan man uttryckligen säga till om vilken typ av äldreboende man vill ha i god tid, vilket i sin tur underlättar för den anhörige.

För de anhöriga som inte har kunnat välja innan och som behöver ett boende, finns det en guide som släktingen eller vännerna kan utgå ifrån. Guiden innebär att man ställer sig frågor som exempelvis om det finns tandläkare, frisör, läkare, läge, typ av boende och så vidare. Den anhörige bör utgå från hur ens mamma eller vem det nu gäller, skulle vilja bo.

Kontrollera utbudet

För att veta vad man har att utgå från för boendealternativ kan man kontrollera vad som finns lokalt. Fast en fråga bör besvaras först – ska den anhöriga bo kvar i samma kommun eller på närmare håll? Därefter börjar man söka vilka alternativ som finns. Oftast går det att hitta vilka äldreboende som går att välja mellan på kommunens hemsida.

Några personer som kan vara mycket behjälpliga är kommunernas egna biståndshandläggare som kan ge lite tips och goda råd för att underlätta valet av boende. Ett annat tips som också är bra, är att höra bland vänner och kollegor vad de har för erfarenhet av äldreboende. När man väl ha fått en lista på boende kan man boka in besök på de olika äldreboenden man är intresserad av, för att se vad de kan erbjuda den anhörige.

Frågor

För att få så mycket ut av besöket på boendet som möjligt, bör man förbereda några frågor som man tror är intressanta för sin släkting eller för sin egen del.

Bra frågor att ställa är:

  • Har äldreboendet någon läkare och sjuksköterskor till hands?
  • Finns det tillgång till att få hjälp med städning och andra praktiska göromål?
  • Lagas maten på boendet?
  • Har man som boende en kontaktperson?
  • Finns det möjlighet att delta olika typer av aktiviteter dag- och kvällstid?

Dessa var några av de frågor som kan vara viktiga att ställa. Dessutom bör man ha ögon och öron öppna när man besöker boendet. Är det snyggt och rent? Ser maten aptitlig ut? Och det som är det allra viktigaste är om personalen hälsar och är trevlig. För det är ju dem som kommer ta hand om den anhöriga till syvende och sist!

Hoppas att dessa goda råd och tips har varit till någon nytta inför valet att kunna välja rätt äldreboende.

corporate-x