Psykiatrisk äldreomsorg

Det är ovanligt att man hamnar i korrekt vård när man ingår i psykiatrisk äldreomsorg. Oftast hamnar du emellan vanlig äldreomsorg och psykiatrin och får därför inte alltid korrekt vård.

Det kan vara jobbigt för den äldre med psykisk sjukdom att hamna på ett boende där du kan känna dig mer sjuk på grund av att de du bor med känns friskare. Men det är alltmer vanligt att man startar äldreomsorg som endast är inriktat till psykisk sjukdom. Oftast är du kvar i den hjälp man haft tidigare och får då exempelvis hembesök inom psykiatrin på kommunnivå. Det är viktigt att den omsorg du får också passar ihop med miljön du befinner dig i.

Men ibland behöver den äldre som har psykiatrisk sjukdom även hjälp med det vanliga som kommer med åldrandet, somatisk vård, och då är det bra om det finns stöd i samhället som riktar sig till denna specifika grupp. Här kan man se ett specifikt boende för just psykiatrisk omsorg socialpsykiatri

Man ingår i det som kallas socialpsykiatrin när man behöver psykiatrisk äldreomsorg. Den omfattar även yngre människor och kanske inte alltid är lämpad för de äldre på grund av just att man kanske som nämnts behöver somatisk omvårdnad.

corporate-x