Somatisk äldreomsorg

Denna form av äldreomsorg inriktar sig på somatisk vård. Det betyder att man behandlar fysiska sjukdomar eller vanligt åldrande somatisk . Detta är den vanligaste formen av äldreomsorg. Det kan vara allt ifrån att man behandlar äldre som bara inte har orken att utföra saker som behövs till de som haft stroke. Det är vanligt att man då bor på ett äldreboende eller har hemtjänst, och man är med på aktiviteter och om möjligt rehabilitering men annars habilitering. Oftast är det pigga äldre som befinner sig i denna typen av äldreomsorg. Det kan också vara enklare form av fysisk sjukdom som gör att du befinner dig i denna äldreomsorgen, så som diabetes eller kol.

Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, städare, kökspersonal och olika chefer. Det finns både kommunala och privata verksamheter för denna form av äldreomsorg. Det brukar vara likadant kring de andra inriktningarna inom äldreomsorgen.

Som inom alla inriktningar inom äldreomsorgen utgår man ifrån ADL, aktiviteter i det dagliga livet, där man hjälper med allt ifrån hygien till att komma iväg till gudtjänsten.

Man får hjälp med mediciner och man har ofta en kontaktperson som hjälper en med exempelvis bokning till frisören om man inte har en anhörig som vill göra det själv. Man är inte heller bunden att vara kvar i den somatiska omsorgen. Ibland kan man åka iväg på resor med anhöriga eller bara åka och hälsa på några dagar. Men det är sällan man återgår till ett vanligt liv utan hjälpen då detta brukar vara sista stoppet i livet.

Det stannar vid vanlig medicinering. Behöver man mer sjukvård är det sjuksköterskan som sköter detta men om uppgifterna kan delegeras till en utbildad undersköterska så görs oftast det.

Även om man utför rehabilitering i denna form av äldreomsorg blir man inte frisk igen eftersom det stadiet du hamnat i för att få somatisk vård betyder att du antingen är där av ålder, som tidigare förklarats, eller för att du kanske fått en skada som du kan rehabilitera, som till exempel ett brutet lårben. Om du har habiliteringsverksamheter så är det för att du ska ha kvar den funktion du hade när du kom till den somatiska vården. Kanske ska du fortsätta knäppa dina knappar själv på skjortan eller bre smörgåsen själv.

Bor man på ett boende inom somatisk vård brukar de bo runt 50-100 personer till där. Du äter ihop med andra och utför de aktiviteter du klarar tillsammans med andra.

Det kan i sällsynta fall om det finns parlägenheter på ett boende även flytta med sin partner om denne är i behov av omsorg inom somatisk omvårdnad. Ibland, när partnern gått bort kan även den andra får bo kvar då det kan skada en äldre psykiskt att flytta ifrån den miljö och gemenskap man kan komma att ha fått. Inte minst sällskapet är viktigt att behålla så man inte blir ensam.

corporate-x