Demensinriktat äldreomsorg

Demensinriktad äldreomsorg finns i fler underkategorier. Ibland är det uppdelat utifrån vilken typ av demens den äldre har eller så är det ett gemensamt demensboende. Här kan man läsa mer om demens och även ta webbutbildning om du arbetar inom demens Demenscentrum

Här brukar personal vara utbildade specifikt inom demens då den kräver en helt annan form av vård än den somatiska. Även om den äldre som är i behov av vården även behöver de grundläggande som i somatisk inriktning behöver man även speciella verktyg för att hjälpa personen så bra som möjligt och kunna leva utifrån sin demens.

Det kan handla om olika scheman man sätter upp med bilder så att personen ska komma ihåg vad den ska göra, var man befinner sig och namn på släktingar eller personal.

Omsorgen skiljer sig från person beroende på demensjukdom och för att det skiljer sig även individuellt.

Ibland kan man behöva stötta vid måltid för att individen ska komma ihåg att äta och ibland behöver man ha dörrlarm ifall personen är förvirrad på grund av demensen och går ut men kanske inte hittar hem.

Det är också viktigt att man försöker ha samma personal så ofta det går för att underlätta och göra äldreomsorgen så bra som möjligt. Visa demenspatienter kan bli aggressiva när det blir förvirrat och rörigt då de ibland är medvetna om sin sjukdom men inte kan greppa vad som sker. Då är det bra med samma rutiner och samma personer som besöker vårdbrukaren.

En vikigt grej som ofta diskuteras vid demensinriktad äldreomsorg är hur man ska förhålla sig till patienten. Ska man ljuga för att inte skapa en aggressiv reaktion eller ska man göra allt man kan för att hålla sig till verkligheten? Det är svårt eftersom att du ibland kan ha en patient som glömt bort de senaste 40 åren av sitt liv och inte ens vet att denne har barn. Det är då viktigt att ha lärt sig personens livshistoria. Att man tar sig tiden att veta och undviker att ljuga men istället följer med i vad patienten mår bra av. Kanske befinner den sig i stadiet då man träffat sin själsfrände, då kan du prata om din egna kärlek eller prata med patienten om hur mannen/frun ser ut och så vidare för att upprätthålla patientens välbefinnande och livskvalité.

corporate-x