Sekretess och tystnadsplikt

Allt arbete inom vården kräver tystnadsplikt och information om vårdbrukare utges av sekretesslagen, Tystnadsplikt och sekretess vilken alla arbetare måste följa

Tystnadsplikten gäller i princip livet ut och om du bryter om den kan du dömas i domstol. Du skriver alltid , som ny anställd, på en tystnadsplikt vilket innebär att du inte ska prata utanför arbetet med utomstående på ett sådant sätt så att man kan koppla till vilken person du pratar om. Du får prata om ditt arbete men inte specifikt om varje vårdtagare och aldrig namn.

Detsamma gäller om du skulle stötta på en anhörig på till exempel affären och du kanske får frågan om hur ens mamma mår. Då får du inte, trots att du tror att du kanske har en god avsikt att besvara, inte ge ett svar. Skulle däremot en anhörig ringa när du är på jobbet i ditt yrke får du besvara i samförstånd med din vårdtagare.

All information som finns dokumenterat i vårdtagarens journaler är sekretessmarkerade och får inte utlämnas till andra än de som arbetar med vårdtagaren.

Båda regleras i svensk lag och när du skriver under dessa binder du dig att följa dom annars kan du straffas för det.

corporate-x