Palliativ äldreomsorg

Palliativ äldreomsorg är vård vid livets slut. Här kan du behandlas både hemma eller på ett boende. Den palliativa äldreomsorgen är till för att man ska få ett så smärtfritt slut som möjligt och så hög livskvalité som är möjligt vid livets slut, du kan läsa mer här Palliativ vård

Du kan exempelvis få mycket mediciner om du har hög smärta och då brukar de ges i sprutform. Även det som kallas vak utförs här. Det betyder att en personal sitter vid dig hela tiden och övervakar hur ditt mående ändras. Man kanske upptäcker att smärtan kommer tillbaka och då tillkallar man en sköterska som ger mer smärtstillande.

Ibland får man även lugnande för ångesten som kan komma när man ligger inför döden. Man får också på de flesta ställen välja exempelvis middag själv för att öka välmåendet och livskvalitén.

Den palliativa vården kräver inte någon speciell utbildning utöver undersköterska utbildningen eller någon annan vårdutbildning. Men man måste kunna klara av att vårda någon vid livets slut då även anhöriga ofta vill hjälpa till med exempelvis att vaka själva.

Ibland kan det vara så att man återfår fullt medvetande och känner sig okej igen. Det brukar ske vid denna händelsen i livet och den palliativa vården upphör inte när just den medicinska insatsen inte behövs. Det kan gå fort men ibland kan de ta flera dagar och ibland veckor med vak och tung medicinering innan man går bort.

När slutet inträffat ingår det också inom den palliativa omsorgen att göra patienten färdig en sista gång. Man tar de kläder anhöriga eller patienten själv valt ut som man ska ha vid sista vilan. Man brukar tända ljus och ha finare sängkläder. Är det en religiös person lägger man fram bibeln eller koranen, beroende på vilken religion.

corporate-x